Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul https://charmilles.ro, numit generic în continuare COSIN.

Accesul şi utilizarea site-ului https://charmilles.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

COSIN oferă acces liber şi neîngrădit la site-ul https://charmilles.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi toate informaţiile existente pe acest site.

Site-ul foloseste "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu contin niciun fel de date personale ale utilizatorului si nu prezinta risc in cazul in care sunt interceptate de terte parti. Daca browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot sa nu functioneze partial sau in totalitate.

COSIN sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături ("link"-uri) către alte pagini sau resurse world wide web. COSIN nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. COSIN nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de COSIN prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implica răspunderea juridică a persoanei care realizează astfel de acţiuni.

COSIN îşi rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita COSIN sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanţelor de drept comun din România.

COSIN foloseşte informaţii de pe internet. Dacă orice informaţie publicată pe acest site încalcă drepturile de autor, marcă sau proprietate intelectuală în mod involuntar, vă rugăm să ne contactaţi cât mai urgent, pentru a înlătura de pe COSIN aceste informaţii.

Ştirile care citează sau folosesc informaţii existente pe alte site-uri web, sunt redate cu citarea sursei de unde au fost preluate şi cu legături către autorii lor. Dacă autorii consideră ca informaţiile prezentate încalcă drepturile de autor, marcă sau proprietate intelectuală, sunt rugaţi să ne sesizeze acest lucru, pentru a înlătura materialele care violează aceste drepturi.

2. REGULI DE UTILIZARE

Sunt permise:

- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;

Nu sunt permise:

- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua COSIN sau a reţelei COSIN sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua COSIN care nu sunt publice, fără autorizaţie;
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua COSIN prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin "flooding" sau "DOS".
- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale ("spamming") sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
- introducerea comentariilor cu caracter obscen sau a comentarii multiple la materialele publicate.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspundereajuridică. COSIN va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

3. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

- utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. COSIN se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

COSIN nu oferă nici o garanţie că:

- informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră,
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
- calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele,
- orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul COSIN sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulata expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

COSIN nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă COSIN a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul COSIN;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de COSIN, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactaţi.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. COSIN îşi rezerva dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. COSIN nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

COSIN nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile COSIN.

Politica site-ului https://charmilles.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, COSIN îşi rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea COSIN, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către COSIN, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Site-ul https://charmilles.ro foloseşte scipturi speciale pentru pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi.

Pe site-ul https://charmilles.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul COSIN şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

COSIN îşi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postarii ei pe site.